Individuální konzultace

Arteterapie & funkční výživa

Hledáš způsob, jak zlepšit své psychické i fyzické zdraví a naučit se lépe porozumět svým potřebám? Pak je tato individuální konzultace ideální přesně pro tebe! Ať už se potýkáš s úzkostmi, pocity nízké sebehodnoty, stresem, vyčerpáním až syndromem vyhoření, hledáním smyslu života, nebo se u tebe rozvíjí poruchy příjmu potravy, tato unikátní kombinace arteterapie a funkční výživy ti poskytne komplexní podporu pro tvé tělo, mysl i duši.

Konzultace

Úvodní konzultace (v délce 50 minut) je nezávazná a je zcela zdarma. Chci, abys měla možnost si udělat představu, jestli mi budeš chtít svěřit svou důvěru a zda ti bude spolupráce se mnou dávat smysl a bude pro tebe přínosná.

 

Co můžeš od prvního setkání očekávat:

  • Získáš představu o tom, jak pracuji a co ti mohu nabídnout.
  • Probereme tvou aktuální situaci, potřeby a cíle.
  • Budeš mít prostor se zamyslet, v jakých oblastech by ses chtěla rozvíjet a posunout.
  • Objasním ti podmínky naší případné spolupráce.
  • Dostaneš ochutnávku toho, jakým způsobem pracuji.

 

Pokud se na základě prvního setkání rozhodneme ve spolupráci pokračovat, budeme se setkávat jednou za 1 až 3 týdny, dle dohody a tvých individuálních potřeb. Standartní délka konzultace je 90 minut, což nám dává dostatek prostoru věnovat se jak arteterapii, tak funkční výživě. Pokud budeš potřebovat více času, můžeme setkání prodloužit (nebo naopak zkrátit).

Cena je 750 Kč za každou započatou půlhodinu.

Arteterapie

V rámci arteterapie se ponoříme do kreativního procesu, který ti umožní vyjádřit sebe sama novým a osvobozujícím způsobem. Arteterapie je velmi jemný způsob psychoterapie, který ti umožní vyjádřit sebe sama trochu jinak, než jsi zvyklá. Je to skvělá příležitost objevit, co se skrývá hluboko v tobě a jaké pocity a zážitky při tvoření vyvstanou na provrch.

Funkční výživa

Věnovat se budeme i tvému životnímu stylu a stravovacím návykům. Získáš cenné rady, jak je optimalizovat, čímž podpoříš své celkové zdraví, odolnost a psychickou pohodu. Pokud však budeš potřebovat intenzivnější podporu v oblasti funkční výživy, ráda ti doporučím samostatnou konzultaci zaměřenou přímo na toto téma. V rámci ní se budeme moci tvé výživě věnovat mnohem detailněji a dostaneš ode mě i terapeutický plán s personalizovanými doporučeními, které zohledňují tvé potřeby a aktuální zdravotní stav.

Největší přínosy individuální konzultace

01

Porozumíš svým potřebám a tomu jak je naplnit

02

Optimalizuješ své stravovací návyky a životní styl

03

Posílíš své celkové zdraví a odolnost

04

Naučíš se lépe pracovat se svými emocemi a zvládat stresové situace

05

Odhalíš skryté vzorce, které tě limitují a získáš nástroje, jak je překonat

06

Zažiješ uvolňující a inspirativní kreativní proces

07

Získáš individuální podporu, pochopení a cenné rady šité na míru tvým potřebám

Výběr mezi arteterapií a funkční výživou záleží na tvých
aktuálních potřebách a cílech.

V rámci 90minutové konzultace se budeme moci věnovat oběma oblastem a přizpůsobit poměr jednotlivých technik podle toho, co bude pro tebe v danou chvíli důležitější.

Cena je 2 250 Kč / 90 min

(nebo 750 Kč za každou započatou půlhodinu)

Stálým klientkám, maminkám samoživitelkám a studentkám nabízím cenové zvýhodnění.

Reference

Proč arteterapie?

Na jakém principu arteterapie funguje?

Díky tomu, že své výtvarné dílo pojmenujeme, získáváme nad ním pocit kontroly. Naše pocity přestanou být chaotické, začnou dávat smysl. Arteterapie nám umožňuje přejít z pasivní role do role aktivního tvůrce, posouvá nás vpřed. Proměňuje náš vnitřní svět, ale i způsob jakým vnímame svět kolem sebe. Proces sebepoznání, hlubší porozumění vlastnímu já, překonávání vnitřních bloků, analýza našich reakcí a touha po osobním rozvoji - to všechno jsou klíčové kroky, které nám umožňují změnit sebe i svůj pohled na svět. Kreativní proces odráží kdo jsme, co cítíme a jak se na svět díváme. Nejde jen o to, co vytvoříme, ale i o to, jakým způsobem k tomu přistupujeme, jaké materiály používáme, jak při tom přemýšlíme nebo jestli naopak myšlenky vypínáme a jsme čistě pohrouženi do tvorby.

Jaký typ lidí arteterapii vyhledávají?

Většinou jsou to lidé, kteří mají přirozený zájem se posouvat, zajímá je osobní rozvoj a hledají další možnosti, jak tento proces podpořit. Jsou to také klienti, kteří arteterapii využívají jako podpůrnou metodu k psychoterapeutické péči. 

Jak na arteterapii klienti obvykle reagují?

První reakcí bývá často překvapení. Lidé jsou zpravidla překvapeni tím, co arteterapie dokáže všechno odkrýt a jaký má na ně pozitivní dopad. Po sezení si odnesou pocit vnitřního klidu, který s nimi zůstává několik dnů. S postupem času pak začínají pozorovat pozitivní změny ve svém vnitřním prožívání i ve způsobu, jakým vnímají svět kolem sebe. Cítí se sebejistější a mají k sobě láskyplnější vztah.

Pro koho je arteterapie vhodná?

Arteterapie je vhodná pro každého. Skvěle funguje u dětí a dospívajících, u dospělých i seniorů. Používá se velmi často u dětí s poruchou autistického spektra, nebo u jedinců s mentálním či jiným postižením. Ve své praxi pracuji nejčastěji s dospělými ženami. Nejčastěji zprácováváme úzkosti, pocity nedostatečné vlastní hodnoty, stresovou zátěž, vyčerpání až syndrom vyhoření nebo se zaměřujeme na prevenci poruch příjmu potravy. Arteterapie umožňuje pracovat s tématy, která jsou obtížně vyjádřitelná slovy, a pomáhá odhalovat a zpracovávat zážitky či vnitřní obsahy, které byly doposud neuchopitelné nebo nesrozumitelné.

Kdy a kde

Konzultace probíhají osobně v ateliéru v komplexu Gabriel Loci na Smíchově, každé úterý mezi 10 a 18 hod. V případě potřeby je možné se setkat i online (dle domluvy).

Pokud je to možné, vyhraď si také nějaký čas po konzultaci, kdy můžeš nechat terapeutické sezení doběhnout a vstřebat.

Těším se na tebe! 😘

Gabriel Loci

Holečkova 106/10
Praha 5 Smíchov

TOP