Ochrana osobních údajů a použití cookies.

Zásady ochrany osobních údajů.

živnostníka

„Žaneta Kremsa“

se sídlem Vřesovická 429/3, 15521 Praha 5
identifikační číslo: 71568000
zapsané v živnostenském rejstříku

Pokud jste odběratelem mých novinek nebo návštěvníkem webových stránek zanetakremsa.cz, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

1. KDO JE SPRÁVCE?

1.1 Žaneta Kremsa, fyzická osoba podnikající v oblasti výživového poradenství, se sídlem v Praze, Vřesovická 429/3, Praha 5 155 21, Česká republika, IČ: 71568000, která provozuje webovou stránku www.zanetakremsa.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE 

2.1 Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mailu: zaneta@kremsa.cz

 

3. PROHLAŠUJI

3.1 Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

3.1.1 budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

3.1.2 plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

3.1.3 umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

 

4. ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

4.1 Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

4. 1 poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefonní číslo, které potřebuji k rozesílání novinek, případně k poradenské činnosti.

4.2 vedení účetnictví
Jste-li mým zákazníkem (klientem), potřebuji vaše osobní údaje (fakturační údaje) k tomu, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

4.3 marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem / klientem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od objednávky, nebo než se sami odhlásíte.
Pokud nejste mým zákazníkem / klientem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, a to po dobu 5 let od jeho udělení, nebo než se sami odhlásíte. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

4.4 pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo než se sami odhlásíte. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů.

4.5 fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy
Pouze na základě vašeho souhlasu mohu využít vaše fotografie, reference, zpětné vazby apod. a to do doby, než souhlas sami odvoláte.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

5. COOKIES

5.1 Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

5.2 Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

5.3 Mé webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

6. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6. 1 Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

7. 1 K vašim osobním údajům mají přístup mí zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Při výběru kladu na zpracovatele minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

8. PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII 

8. 1 Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

9. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

9.1 V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: zaneta@kremsa.cz.

9. 2 Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

9. 3 Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

9. 4 Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

9. 5 Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

9. 6 Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

10. PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

10.1 Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

 

11. PRÁVO NA VÝMAZ (BÝT ZAPOMENUT)

11. 1 Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

11. 2 V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

 

12. STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12. 1 Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

 

13. ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A OBCHODNÍCH SDĚLENÍ 

13.1 E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník / klient, na základě mého oprávněného zájmu.

13. 2 Pokud zákazníkem nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

14. MLČENLIVOST 

14. 1 Dovoluji si vás ujistit, že mí zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018