Funkční medicína

Funkční medicína se zaměřuje na hledání skutečné příčiny onemocnění, za použití přístupu systémové orientace a zapojuje do procesu léčby jak terapeuta, tak pacienta. Je to evoluce v praktikování medicíny, která lépe adresuje potřeby zdravotnictví 21. století. Tím, že se zaměřuje více na pacienta než na samotné onemocnění, dokáže funkční medicína obsáhnout celou osobu, ne jen izolovaný seznam příznaků. Terapeuti funkční medicíny si na pacienty vyhradí dostatek času, poslechnou si historii se zaměřením na vzájemné vazby genetických faktorů, prostředí nebo životního stylu, které mohou ovlivnit dlouhodobě zdraví, nebo komplexní chronickou nemoc. Tímto způsobem podporuje funkční medicína jedinečné vyjádření zdraví a vitality pro každého individuálně.

 Jak mění funkční medicína způsob, kterým praktikujeme medicínu

  • Funkční medicína nabízí nový účinný systém a klinický model pro hodnocení, léčbu a prevenci chronických nemocí, který nahrazuje neefektivní a zastaralý model 20. století, který je zaměřený na akutní zdravotní péči.
  • Funkční medicína zapojuje nejnovější poznatky genetiky, systémovou biologii a zohledňuje vliv prostředí a životního stylu na vznik a vývoj nemoci.
  • Funkční medicína umožňuje lékařům a dalším zdravotníkům praktikovat proaktivní, prediktivní a adresnou medicínu a podporuje pacienty k tomu, aby sami začali hrát aktivní úlohu ve svém zdraví.